Свободни места за ученици в V клас

СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява следните свободни места за ученици в V клас за учебната 2024/2025 година за ученици от други училища:

Общ брой на свободните места: 38

1. с ИУЧ – Български език и литература и ФУЧ: Математика, I ЧЕ (ЗУЧ): Английски и II ЧЕ (ИУЧ): Руски13.

2. с ИУЧ – Български език и литература и ФУЧ: Математика, I ЧЕ (ЗУЧ): Английски и II ЧЕ (ИУЧ): Немски6.

3. с ИУЧ – Български език и литература и ФУЧ: Математика, I ЧЕ (ЗУЧ): Английски и II ЧЕ (ИУЧ): Испански9.

4. с ИУЧ – Български език и литература и ФУЧ: Математика, I ЧЕ (ЗУЧ): Английски и II ЧЕ (ИУЧ): Италиански10.

          Информираме Ви, че поради заемането на всички места в V В клас (с ИУЧ – Испански език) от ученици, обучавали се в начален етап в „Преславски“, променяме разпределението на ИУЧ в V Г клас, както следва – общо 26 ученици, 13 ученици – с ИУЧ: Италиански и 13 ученици – с ИУЧ: Испански език.

Подаване на документи за прием от 17.6. до запълване на свободните места, но не по-късно от 5.7.2024 г., всеки работен ден от 8,00 до 18,00 ч.