„Преславски“ става училище с Wi-Fi за всички

Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас ще изпълни през следващите 2 месеца проект на МОН за 12 750 лв. по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за изграждане на безжична Wi-Fi мрежа в сградата на нашето училище. Проектът е в подкрепа на профилираното обучение по софтуерни и хардуерни науки в гимназиален етап и във връзка с въвеждането на електронен дневник през настоящата учебна година. Това е третият национален образователен проект, който „Преславски“ ще реализира през учебната 2018-2019 година, след тези за иновативно училище в начален етап и за музеите като образователна среда в прогимназиален.