Програмиране на цикли в Лого и Скрач

Организирано от: Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

Дата на провеждане: 8, 10, 15, 17 октомври 2018, 14:00 – 15:00 часа
Описание: Чрез тези занимания учениците ще се запознаят с възможностите за:
– чертане на геометрични фигури чрез използване на цикли в Лого;
– създаване на красиви симетрични шарки чрез използване на вложени цикли;
– използване на цикли в Скрач чрез експеримент и упражнение.
Тези занимания ще помогнат на учениците да се запознаят с конструкцията цикъл (в Лого и Скрач) като широко използван похват в програмните езици.
 
Това събитие е за: ученици в начален и прогимназиален етап.