Прием в VIII клас – кандидатстване

     От 5.7. до 7.7. е кандидатстването за прием на първо класиране в училищата след VII клас.

     В „Преславски“ попълването на заявленията ще бъде в ст. № 26, а подаването им в електронната система на МОН – в ст. № 23. Подаването на заявленията ще е от 8 до 18 ч.
     !!! Заявленията се подават от родител и от ученик (за навършилите 14 г.) или само от родител (ако ученикът не е навършил 14 г.).
Следва да носите оригинал на свидетелството за основно образование, както и да знаете входящия № от служебната бележка за допускане до НВО, с който си проверявахте резултатите от изпитите. За професионалните паралелки е необходимо при записване на ученика да имате и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.
      УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ!!!