Проект „Знание за здраве – 2018” в „Преславски“

     През учебната 2017/2018 година Средно училище „Епископ Константин Преславски” отново се включи в програмата на община Бургас за насърчаване на малки училищни проекти за промоция на здравословен начин на живот. Нашият проект „Знание за здраве – 2018” имаше за цел повишаване здравната информираност на учениците и изграждане на нагласи за отговорно, здравословно поведение.

      От 11 април до 11 юни бяха проведени краткосрочни психолого-педагогически тренинги с акценти върху здравословното хранене, подържането на дневен здравословен режим и вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества. Паралелно с тренинга за учениците бяха организирани и конкурс за ученическа рисунка и постер на тема: „Здрав дух в здраво тяло” и ученическо състезание (викторина) между представителни отбори на ІХ а и ІХ б клас на тема: „Рисково сексуално поведение и болести предавани по полов път”. В дейностите бяха обхванати 9 паралелки от V до Х клас с общо 220 деца. Общата стойност на финансираните разходи за подсигуряване на дейностите и за наградите по проекта възлиза на 700 лева. 

        В конкурса за рисунка и плакат журито награди 53 деца с грамота, художествена книга и комплект за рисуване. Победител във викторината стана отборът на ІХ б клас с членове: Мартин Петров, Марияна Ангелова, Антоанета Станкова, Виктория Чобанова и Зекие Енимехмед. Екипът на проекта бе в състав: Светозар Янев – училищен психолог, Елена Тодорова – старши учител по ИИ, Лиляна Стоянова – медицинска сестра, Димитринка Желязкова – старши учител  по Биология и здравно образование и Ирина Ганева – старши учител  по география и икономика. Общо бяха наградени 76 ученика, взели активно участие в представителните мероприятия.