„Преславски“ – иновативно училище

        С Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерския съвет Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас е обявено за иновативно училище.
      През следващите 4 години ни предстои да реализираме иновация в областта на интегрираното обучение между няколко учебни предмета под мотото: „Успяваме, защото творим!“
      Честито на екипа, разработил проекта на иновацията и успешно го защитил!