Работна среща и обмяна на опит с Гимназия Люлебургас

  A26 От 21 до 24 февруари 2015 година в Люлебургас, Република Турция се проведе визита на учители и ученици от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас в Гимназия Люлебургас. В рамките на планираната среща на Екипа на проект „ФЕСТИВАЛ НА ПОКОЛЕНИЯТА” се проведе и програма по обмяна на опит между двете училища. По проекта, който се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, освен българското и турското училище, участва и  Сдружение “Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива – клон Бургас”.

   Визитата на нашите представители – Мартин Илиев – директор на „Преславски“ и Кремена Русева –A03 ръководител на младежките дейности в българското училище, както и на 4-ма ученици от 11. и 12. клас, напълно кореспондира с целта на проекта, а именно създаване на обща среда за общуване на база акумулиран социален и културен опит на представители на различни поколения за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална кохезия в трансграничния район Бургас-Люлебургас. В рамките на програмата по обмяна на опит българските ученици, гостуваха в домовете на своите турски връстници, както и посетиха техните учебни часове, а в единия от дните на визитата ни за тях беше организирана екскурзия до мегаполиса Истанбул. Ръководителите от българска страна бяха запознати с организацията на работа в Гимназия Люлебургас от директора на училището Мехмет Селчук.

 A15  На работната среща на 23 и 24 февруари представителите на трите партньора се запознаха с разработената методология за проучване дефицитите в общуването между поколенията чрез  разговори, дискусии и интервюта между представители на различните поколения, разработена от водещия партньор Платформа АГОРА. Съгласно заложеното в нея, учениците от Бургас и Люлебургас ще имат възможност да издирят и систематизират своята родова история или историята на известни местни родове и да съставят Родословни дървета. В  сформираните младежки групи “Поколение Z” в българското и турското училище, вече се провеждат серия от дейности, групирани в артистични ателиета, целта на които е да се създадат художествени продукти, свързани с музика, танц и театър. На срещата бяха поставени задачите за периода март – юни, с оглед изпълнението на заложените по проекта дейности. Бяха уточнени датите на двата „Фестивали на поколенията“ – на 29 и 30 май в Люлебургас и на 5 и 6 юни в Бургас.

   Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция CCI №: 2007CB16IPO008. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас и не може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС или на Управляващия Орган на Програмата.

BG TR