Заедно срещу насилието!

33На 23.02.2015 г. се проведе планирано мероприятие на Методическо обединение „Мираж“ в СОУ „Епископ Константин Преславски“- Бургас, съвместно с класния ръководител на 9.б клас Тодорка Димова на тема „Насилие и жертви“.

Ресурсният учител Константина Колева запозна учениците с видовете насилие и техните форми .Учениците се включиха в игри, в които споделиха личен опит или наблюдения на форми на насилие – виртуално или реално. Играха „игра на доверието“ и споделиха какво ново са научили по темата и какво биха изхвърлили от живота си като отрицателно преживяване.