Резултати от 24-тата ученическа философска конференция „Човек. Свят“ (Бургас, 05.06.2020 г.)

      Първа възрастова група – секция IV – V клас:
Първо място: Моника Мирославова Колева – V клас – Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас – 120 т.;
Второ място: София Боянова Мутафчиева – V клас – ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас – 119 т.;
Трето място: Александър Веселинов Стоилов – V клас – ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас – 118 т.
Втора възрастова група – секция VI – VII клас:
Първо място: Маргарита Генадиевна Спиридонова – VI клас – Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас – 106 т. и Светозара Николаева Андреева – VI клас – ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник – 106 т.;
Трето място: Ванеса Венелинова Михайлова – VI клас – ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник – 104 т.;
Трета възрастова група:
  • секция VIII – X клас:
Първо място: Виктор Петров Цветанов – VIII клас – ПГ по транспорт „Макгахан“ – София – 115 т.;
Второ място: Виктория Съботинова Маркова – VIII клас – Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас – 108 т.;
Трето място: Десислава Валентинова Дянкова – IХ клас – ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас – 93 т. и Елица Дианова Костадинова – VIII клас – ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас – 93 т.
  • секция XI – XII клас:
Първо място: Костадин Свиленов Патранесков – ХII клас – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас – 107 т.;
Второ място: Никола Спасов Михов – ХI клас – НЕГ „Й. В. Гьоте“ – Бургас – 93 т.;
Трето място: Диана Динкова Авелова – ХII клас – ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас – 92 т.