ВИРТУАЛНА XXIV УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК. СВЯТ“

       На 5 юни 2020 г. Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас беше домакин на XXIV-тата Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”. Организатор на проявата е Регионално управление на образованието – Бургас, а конференцията е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година.

       2020 година беше по-различна за конференцията, която за първи път се проведе онлайн в платформата MS Tеаms. Последното беше продиктувано от ситуацията в страната и в света през последните три месеца. В събитието се включиха 55 ученици, представители на основни и средни училища и гимназии от 11 административни области. Те бяха разделени в 4 виртуални секции и в 3 възрастови групи от IV до XII клас. Компетентно жури от едни от най-добрите бургаски преподаватели чрез онлайн формуляр оцени разработките на участниците по критериите: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност.

            Събитието беше онлайн открито от Валентина Камалиева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Бургас, която приветства участниците в конференцията от името на Началника на РУО- Бургас инж. Виолета Илиева. В рамките на виртуалната техническа конференция директорът на СУ „Епископ Константин Преславски” г-н Мартин Илиев разясни пред членовете на журито и пред учителите – ръководители на ученици особеностите в регламента при провеждането на философската конференция в MS teams.

        Учениците в отделните възрастови групи от IX до XII клас защитиха своите есета и разсъждения по предварително зададени теми по мисли на Новалис, Албер Камю и Джерълд Даръл, а учениците в начален и прогимназиален етап писаха „Приказки с неочакван край“ и разработваха проекти на тема: „Не можеш да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да ходиш при тях.“ от „Мечо Пух“ на Алън Александър Милн.

В работата по секции по време на проявата се утвърди мнението, че младите хора не се нуждаят само от обмяна на информация, а те преоткриват нови хоризонти, търсят и намират своето място в обществото и света.

С призовите места в XXIV-тата ученическа философска конференция бяха отличени:

Първа възрастова група – секция IV – V клас:

Първо място: Моника Мирославова Колева – V клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 120 т.;

Второ място: София Боянова Мутафчиева – V клас – ОУ “П. Р. Славейков” – Бургас – 119 т.;

Трето място: Александър Веселинов Стоилов – V клас – ОУ “Антон Страшимиров” – Бургас – 118 т.

Втора възрастова група – секция VI – VII клас:

Първо място: Маргарита Генадиевна Спиридонова – VI клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 106 т. и Светозара Николаева Андреева – VI клас – ОУ “Св. Иван Рилски” – Перник – 106 т.;

Трето място: Ванеса Венелинова Михайлова – VI клас – ОУ “Св. Иван Рилски” – Перник – 104 т.

Трета възрастова група:

  • секция VIII – X клас:

Първо място: Виктор Петров Цветанов – VIII клас – ПГ по транспорт “Макгахан” – София – 115 т.;

Второ място: Виктория Съботинова Маркова – VIII клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 108 т.;

Трето място: Десислава Валентинова Дянкова – IХ клас – ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас – 93 т. и Елица Дианова Костадинова – VIII клас – ПГРЕ “Г. С. Раковски” – Бургас – 93 т.

  • секция XI – XII клас:

Първо място: Костадин Свиленов Патранесков – ХII клас – ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас – 107 т.;

Второ място: Никола Спасов Михов – ХI клас – НЕГ “Й. В. Гьоте” – Бургас – 93 т.;

Трето място: Диана Динкова Авелова – ХII клас – ПГРЕ “Г. С. Раковски” – Бургас – 92 т.