РИЦАРЯТ – СМЕЛ ВОИН, ГАЛАНТЕН КАВАЛЕР И ВЕРЕН ДО СМЪРТ

       На 2.12.2022 г. гост в „Преславски“ беше доц. д-р Юлия Симеонова – методист по история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. С нея наблюдавахме урок в VI A клас на тема „Западноевропейското общество през Средновековието“ при колегата Светлин Стоянов – възпитаник на Старопрестолната Алма матер.
       Урокът премина при голям интерес от учениците в паралелката. Те взеха активно участие и демонстрираха познания за обществото в епохата на възникване на европейските страни, за разликите между православния и католическия свят през Средните векове, извличаха информация от исторически извори и се справиха успешно с поставенета задача да направят „дърво на трите съсловия в епохата на феодализма“.