С идея за приобщаване на семействата на деца-мигранти

       На 22 март, 10 педагогически специалисти от „Преславски“ завършиха успешно след положен изпит шестмесечен курс, проведен на руски език. Обучението в училището е част от Плана за квалификационната дейност на тема „Изграждане на ефективни комуникационни връзки на взаимодействие със семействата на учениците-бежанци и мигранти от страните на бившия СССР“.


       Благодарим на нашия обучител г-жа Воронкова и на езиков център „Words“ за ползотворното ни партньорство!