Съпричастност за здраве!

        В дните около Великден в „Преславски“ се проведе кампания за съпричастност с Милен Зайков – психолог в ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Дебелт, община Средец, който спешно се нуждае от средства за животоспасяваща операция. Колегата страда от бъбречно заболяване от раждането си, но от август 2017 г. функцията на бъбрека му намалява драстично след тежка уроинфекция и той е на хемодиализа.
         Клиника в Турция предлага оферта за извършване на трансплантация на стойност 35 000 долара, но тази сума е непосилна за неговото семейство. Доходът на семейството е от 560 лв., които Милен Зайков получава по граждански договор, и месечните помощи за отглеждане на деца до навършване на една година.
        Г-н Милен Зайков е отговорен и отдаден на професията си млад човек. Успешно подпомага и консултира както учениците, така и техните родители. Баща е на две прекрасни бебета – близнаци на 10 месеца.
         Благодарение на съпричастността на цялата училищна общност в „Преславски“ събрахме сумата от 660 лв., които преведохме по банковата сметка за лечението на колегата от с. Дебелт.
         Изразявам своето искренно благодаря на всички родители, ученици, учители и на двата синдиката в училище за проявеното милосърдие. Надявам се, че по този начин сме допринесли един млад човек да получи шанс да бъде излекуван, за да продължи живота си и да се радва на своите деца.

Сметката за дарения е:
BG82BPBI79314046064701
BIC:BPBIBGSF
Милен Маргаритов Зайков