English is easy

                На 11.04.2018 г., за втора поредна година, се проведе викторина по английски език. Викторината е част от програмата за ранно чуждоезиково обучение на Община Бургас, която се прилага успешно сред учениците, обучаващи се в първи клас, в т.ч. и 53 ученици в „Преславски“.

               В състезанието се включиха седем отбора с по четирима ученици от различни бургаски училища. Сред тях беше и отборът на нашето училище в състав Стела Ненчева, Радостина Куцарова, Диана Николаева и Бойко Стефанов от I „б“ клас и ръководител г-жа Радостина Апостолова – учител по английски език към ЦПЛР.

              Децата показаха знания и умения за говорене и слушане на английс ки език чрез игри, песни и танци в пет кръга. Във всеки от етапите, по увлекателен начин децата назоваваха предметни изображения, свързваха главни и малки букви от английската азбука, ограждаха гласните звукове в думите, свързваха картини с буквата, с която започва.

              В края на викторината г-жа Пепа Ангелова, директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие, награди отборите с обща и индивидуални грамоти, билет за посещение на Авиомузей Бургас и кратък българо-английски речник. Пожела на малките ученици още много успехи в училище.