Седмица на четенето

     Учениците от V г клас с класен ръководител Ваня Петрова – учител по български език и литература се включиха в националната инициатива „Седмица на четенето“.
     Целият клас състави и изработи книга със заглавие „Богове и Богини“, която ще бъде дарена на училищната библиотека.
     Ученици четоха откъси от любими книжки на своите връстници.


    По повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, петокласниците изработиха табла, които ще бъдат показани на тематична изложба в училището през настоящата седмица.