ЩЕ ПРОУЧВАМЕ ТРАДИЦИИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ СИ

BG TRПроектното ни предложение „Фестивал на поколенията“, в което е заложено проучването на традициите от двете страни на границата, получи финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция на ЕС, след като на 10.10.2014 г. в София в Министерството на регионалното развитие беше сключен договор с водещата организация фондация „Агора“. Проектът ще бъде реализиран през следващата една година в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и в гимназията в Люлебургас.

ЧЕСТИТО!