Spelling Bee

        Spelling Bee е състезание, в което участниците спелуват, т.е. произнасят буква по буква различни думи по английски език. Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез интерактивни и забавни дейности. В България състезанието се провежда за 11 година.

      Днес в училище „Епископ Константин Преславски“ се проведе училищният кръг, в които участваха 15 ученици от V и VI клас. На първо място се класира Лора Тихомирова Трифонова от VI г клас, а на второ място Мейлин Венелинова Маринова от VI в клас.