В петък – онлайн 25-та философска конференция

            На 19.03.2021 г. Регионално управление на образованието – Бургас и Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас са домакини на XXV-та Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, част от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. За втора поредна година проявата ще се проведе онлайн в MS Teams. През настоящата година конференцията отбелязва рекорд в броя на участниците – 111 ученици, в броя на учебните заведения, включили се в нея – 55 училища и в броя на областите, от които са училищата – 20 административни области. Темите върху които ще работят учениците са:

  • за IV и V клас – да довършат приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности: „Приказки с неочакван край”.
  • за VI и VII клас – да представят разсъждение на тема върху цитата: „Ти ми разказваш за необикновени неща, но много по-необикновено от всичко друго са нещастията на хората. Няма по-неразгадаема тайна от страданието.“ от „Щастливият принц“, Оскар Уайлд
  • за VIII до XII клас есе по избор върху една от темите:
    • „Има неща, в които отначало трябва да повярваме, за да можем по-късно да ги проумеем.“ (Августин Блажени);
    • „И най-радикалните революции ще се превърнат в консервативни в деня след революцията.“ (Хана Аренд);
    • „Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните.“ (Йордан Радичков).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!