Споделен опит и добра педагогическа практика в начален етап

       На 26.4.2022 г. професионалната учебна общност от учители, преподаващи български език и литература в начален и прогимназиален етап, посети открита практика в IVБ клас на тема „Членуване на числителни имена“. Колегата Малина Георгиева демонстрира урок – упражнение, използвайки ИКТ и интерактивни методи на преподаване. Учениците показаха отлична подготовка и трайни знания по предмета. Проведената практика бе част от инициативата за осъществяване на плавен преход от начален към прогимназиален етап на обучение.