Визита в област Хасково по „Иновации в действие“

         В периода 28.4. – 30.4.2022 г., в рамките на дейностите по НП „Иновации в действие“ посетихме ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград. Освен училището-домакин в срещата участваха и образователни институции от София и с. Енина, общ. Казанлък. За нас беше удоволствие да се запознаем с иновацията на нашите домакини в областта на роботиката в начален и прогимназиален етап. Впечатляващ е и опита на колегите в дейностите по приобщаващо образование – наблюдавахме работата с деца със специални потребности в изградената сензорна стая.

          Като част от културната програма на 29.4. посетихме Националната обсерватория „Джордано Бруно“ в града край Марица, където за един час се потопихме в необятния Космос по време на астрономическата лекция. В края на деня децата от „Преславски“ и техните ръководители посетиха най-високият в света паметник на Божията майка в Хасково. В останалите дни на визитата учениците от II клас, които участваха в обмена и техните учители, посетиха музея и разкопките на Античния град Кабиле, запознаха се с материалното наследство на траките в Източните Родопи, като разгледаха Александровската гробница и видяха умелото съчетание на ислямската архитектура и православния канон в Узунджовската църква. В свободното време децата разгледаха Зоологическата градина в парк „Кенана“ край Хасково.