Среща с представители на „Пътна полиция”

         ???????????????????????????????  По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

         Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на нашата страна стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят и на пострадалите с увреждания за цял живот.
          Пътните инциденти са най-безсмислената причина за смъртността сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми.

            В тази връзка в СОУ „Епископ Константин Преславски“ Бургас се проведоха редица мероприятия.

            На 20.11.2015 г. в големия физкултурен салон на нашето училище се проведе среща на учениците от 2-ри и 3-ти клас с представители на отдел Пътна полиция (КАТ), организирана от г-жа Стефка Богданова, кл.ръководител на 3.А клас.

            Под формата на беседа служителите на реда запознаха малките ученици с важни правила за??????????????????????????????? безопасно поведение на улицата. Обсъдени бяха най-честите грешки при пресичане на пътното платно в ролята на пешеходци и като  велосипедисти. Децата получиха важни съвети за културно поведение на улицата. Демонстрирано бе пресичане на близката до училище и много натоварена улица. Служителите на реда отговориха на вълнуващи децата въпроси.

            Малките ученици и служителите на КАТ се разделиха с уговорката,че тази среща няма да е последна, а следващият път ще гостуват в часовете на класа, когато темата е по БДП.