Свободно място за ученик в VIII клас

      Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас обявява 1 (едно) свободно място за ученик в VIII клас в специалността “Екскурзоводско обслужване” (интензивно изучаван АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) със срок за кандидатстване: до 20.2.2024 г. – 17,30 ч.

Необходими документи при кандидатстване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Копие от свидетелството за основно образование.

Документи се подават в кабинет № 24 – втори етаж (кабинет на административния секретар).

Класирането по бал на кандидатите за свободното място ще бъде обявено на 21.2.2024 г. на училищния сайт.

Необходими документи при записване на приетия ученик:

1. Удостоверение за преместване (след като получите от нас служебна бележка за наличието за свободно място в паралелката);
2. Свидетелство за основно образование;
3. Медицинско свидетелство.

Минималният бал на приетия ученик следва да е не по-нисък от най-ниския бал на ученика, приет на последно място в паралелката по време на кандидатстването през 2023 г.