Свободно място за ученик в VIII клас

        Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас обявява 1 (едно) свободно място за ученик в VIII клас в специалността “Компютърна анимация” (интензивно изучаван АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) със срок за записване: до 14.11.2022 г. – 17,00 ч.

        Необходими документи при записване:
  1. Удостоверение за преместване (след като получите от нас служебна бележка за наличието за свободно място в паралелката);
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство.
       Минималният бал на приетия ученик следва да е не по-нисък от най-ниския бал на ученика, приет на последно място в паралелката по време на кандидатстването през 2022 г. (т.е. минимум 241 т.).
 
        Телефон за информация: 056 86 09 05