Творците и образованието в края на XIX век

      На 23 април в VI Г клас се проведе урок на тема „Творците и образованието в края на XIX в. през призмата на интердисциплинарните връзки“. Проектът беше разработен от учителите по математика г-жа Тоня Ньотева и по български език и литература г-жа Ваня Костова. Ученици проведоха кратка викторина, която съдържаше въпроси свързани с темата и презентация, която представяше живота и творчеството на сръбския писател Бранислав Нушич. Няколко деца споделиха впечатленията си от отделни глави от произведението на автора, а една ученичка прочете откъс от „Железния светилник“ на бележития български писател Димитър Талев, представящ описание на две преспански училища.
       Втората част на урока бе свързана с презентация на г-жа Ньотева, свързана с развитието на образованието по българските земи през XIX в., като акцентът бе върху съдържанието и методите на преподаване на математиката в училищата от този период. Беше представена аритметиката, която великият революционер и поет Христо Ботев е превел и допълнил с авторски упражнения. Учениците имаха възможност да решат математически задачи, които децата от XIX в. са решавали.