Призванието да помагам

      Учениците от III Б клас с класен ръководител Стефка Богданова проведоха мотивиращото занатие, което започна с оказване на първа помощ на техния учител от медицинските специалисти Камелия Делчева и Миглена Дряновска, родители на деца, обучаващи се в паралелката.

     Госпожа Богданова получи рецепта с препоръка за голяма почивка и слънце. Следващи пациенти на медицинските сестри бяха Мечо и неговите приятели – горските животни.

    По забавен начин третокласниците поставяха инжекции, правеха превръзки, слагаха абокат. Те бяха облечени с подходящо облекло, имаха ръкавици, бонета, маски и баджове. Даниел Чакъров асистира при извършване на коремна операция, поставяха шини при счупвания и други дейности, свързани с труда на медицинските специалисти.

    Откритият урок завърши със снимка за спомен и готовност за оказване на първа помощ при нужда.