Ученически избори в „Преславски“… с преференции по европейски модел :)

     IMG_1924 На 8 и 9 май 2014 г. в СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас бяха проведени вътрешно училищни ученически избори за „КРАЛ И КРАЛИЦА НА ВИПУСК 2014”. Изборите са част от цялостната кампания по изпращането на абитуриентите в училището и имаха за цел да определят емблематичните лица на випуска през тази година. Те бяха организирани и проведени от Ученическия съвет, който прие правила за провеждането им и излъчи свое Избирателно жури. В него влязоха: Айлин Салиева – председател и членове: Андриан Тодоров, Десислава Димова, Симона Колева, Наталия Тодорова, Петър Пейчев, Теодора Иванова, Грета Янкова.

              Право да гласуват в тези избори имахавсички ученицив училището от V до ХІІ клас. По подобие на възрастните гласуването бе доброволно и тайно като учениците попълват листчето /бюлетината/ зад параван, след което го пускат сгънато в специална урна. Журито контролираше изборния процес чрез отметка в поименните списъци на паралелките и внимаваше всеки ученик да гласува само по един път.

              В  дните преди изборите13 ученика от ХІІ-а и ХІІ-б клас, съперници в надпреварата, поставиха свои снимки на специално табло „Кандидати за короната” като част от предизборната им рекламна кампания.

             В изборите на 8 и 9 май участваха 230 ученика, което е повече от 50 % от всички ученици в училището. Изборите приключиха в 15,30 часа на 9 май, след което журито пристъпи към преброяване на бюлетините и изготвяне на протокол за преброяването. Според изборните правила кандидатите /едно момче и едно момиче/, получили най-много гласове, се обявяват за Крал и Кралица на випуска.

             Резултатите от изборите бяха официално обявени на 15 май по време на тържествената церемония по изпращането на Випуск 2014.  Въз основа на преброените бюлетини Изборното жури обяви за Крал на випуск 2014 – Иса Ереджеб от ХІІ-а клас и за Кралица на випуск 2014 – Габриела Стоянова от ХІІ-б клас. Ритуалът по коронясването по традиция бе извършен от Айлин Салиева – председател на Ученическия съвет в деня на изпращането на випуска.