Ученици си припомниха за народните будители

555На 27 октомври 2014 година се проведе планирано мероприятие на младежката организация „Мираж“ с ресурсната група от ученици, обучаващи се в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Литературното четене и рецитиране на стихотворения е по повод предстоящият празник – 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Ресурсните учители Константина Колева и Димитрина Ковачева запознаха своите възпитаници с историята на празника. Припомниха им кои са народните будители. В последвалото верижно четене, учениците четоха стихове на Вазов, Ботев, както и разказа „Апостолът в премеждие“.