Урок по биоземеделие в III в клас

      На 15.2.2023 г. се проведе интересен урок по интегрирания учебен предмет „Екология и биоземеделие“ в III B клас. Темата в учебния час беше „Компостиране“ и в хода на занятието децата чрез практически дейности разбраха какво е компост, от какви отпадни продукти се прави и кои не следва да се слагат в него, защо е важен при отглеждането на биорастения, как сами да си направят компост и как да посеят семена в почвата.
       Предметът „Екология и биоземеделие“ е включен в иновативния учебен план на „Преславски“ през учебната 2022/2023 година. Гост на урока беше г-жа Галя Киркова – старши експерт за обучението в начален етап в РУО-Бургас.