В длъжност влязоха новите парламентаристи на „Преславски“

 
      Днес, 17.10.2023 г., на учредително събрание се събра новият състав на ученическия парламент на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. На първата среща на новите училищни парламентаристи присъстваха представителите на учениците от V до XII клас, които получиха най-много гласове на проведените избори на 12.10.2023 г.
       Ученическите избраници се обединиха около няколко основни цели в своята дейност през учебната 2023/2024 година, а именно осъществяване на доброволчески дейности и участия в събития със значим социален характер, иницииране и включване при организацията на общоучилищни събития, проучване на интересите и проблемите на различните ученици и класове.
        За председател на ученическия парламент бе избрана Зейнеб Мустафа от 11 “Б“ клас, която замени на поста Християн Николов от 10 „Б“ клас, ръководил ученическата структура в предходните 12 месеца. В ръководството бяха избрани с мнозинство и Мария-Гергана Георгиева от 10 “В“ клас – за заместник-председател и Десислава Колева от 9 “А“ клас – за секретар.