Важна информация за учениците от Украйна/ Важлива інформація для учнів з України

        Напомняме следното на родителите на деца от Украйна, насочени от Регионално управление на образованието – Бургас да се обучават в нашето училище. За да бъдат записани за учебната 2022-2023 година, учениците следва да представят удостоверение за завършен предходен клас с получените годишни оценки, преведено на български език, както и медицински документи за извършени задължителни имунизации. Легализацията на документите на учениците до шести клас се извършва в училището, а тези – на учениците след седми клас – от Регионалното управление на образованието.
* * *
       Нагадуємо батькам дітей з України, направлених Региональним управлінням освіти, м. Бургас на навчання до нашої школи. Для зарахування на 2022-2023 навчальний рік учням необхідно надати свідоцтво (атестат) про закінчення попереднього класу з отриманими річними оцінками, перекладене болгарською мовою, а також медичні документи про проходження обов’язкових щеплень. Легалізація документів учнів до шостого класу здійснюється в школі, а учнів після сьомого класу – в Региональному управлінні освіти.