Записване – VIII клас (първо класиране)

       На първи етап на класиране по държавния план-прием в VIII клас в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас са класирани 78 ученици, което е 100% от всички обявени от училището в гимназиален етап места.
  •        VIII A клас – код 1000: Екскурзоводско обслужване – приети 26 ученици, максимален бал: 254,5 т., минимален: 149 т.
  •        VIII Б клас – код 1011: Рекламна графика – приети 26 ученици, максимален бал: 379 т., минимален: 220 т.
  •        VIII B клас – код 3355: Компютърна анимация – приети 26 ученици, максимален бал: 370 т., минимален: 241,5 т.
      Записването за първи етап на класирането в „Преславски“ е от 13 юли до 15 юли от 8,00 до 18,00 ч. в ст.№ 26 – 2. етаж (кабинет по биология).
     При записване се носят оригиналите на свидетелството за основно образование и на медицинското свидетелство, а за новопостъпващите ученици от други училища – и копие от акта за раждане на ученика.