Вдъхновение отвъд ограниченията

   Темата, поставена пред учениците от V Б клас от преподавателя по български език и литература Милена Димитрова и ресурсния учител Петя Танева, им разкри истории на личности, които макар и ограничени по физически начин, са живели и живеят живота си щастливи, активни, обучаващи себе си и даващи добрия пример.
   По време на часа петокласниците бяха „лишени“ за кратко от своите зрение и слух, за да „влязат с обувките“ на Хелън Керън – незряща и глуха активистка и писателка от XIX век, а историите на Ник Вуйчич, Стивън Хокинг и Анжела Пенчева – брилянтни примери от нашето съвремие за желанието за живот и преодоляване на ограниченията, ги развълнуваха, докоснаха и замислиха над въпроса „Кое е наистина важното в живота?“.
   Дейностите по време на часа демонстрираха уменията на учениците за работа в екип и познанията им по български език.
   Урокът илюстрира и доказателствата, че подкрепящата среда е от изключителна важност за развитието на личността – вдъхването на вяра от семейството, опора от приятелите, насърчаване от учители и ментори, разбирането и приемането от общността като цяло.