Високи математически резултати

      Днес, Международният ден на жената, смятаме, че направихме най-щастливи 26-мата ученици в начален етап на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, носители на медали, в т.ч. и 7 златни, от зимния кръг на международното състезание „Математика без граници“, както и техните майки, баби и учителки, които с основание изпитаха гордост от високите постижения на децата си и заслужените от тях отличия.

Нашите медалисти:

Златни медали /7/: Божидар Владев, Николай Вълев, Велизара Кирова от 1 А клас, Дияна Чакърова от 1 Б клас, Антон Угренов от 3 А клас, Тодор Вълев от 3 В клас и Виктория Ботева от 4 А клас;

Сребърни медали /13/: Илиян Димитров, Кристина Стоянова от 1 А клас, Бойко Стефанов, Петър Тодоров, Сияна Будакова от 1 Б клас, Наталия Врънкяшка, Петя Господинова, Пламена Колева, Златина Гочева от 2 А клас, Антония Атанасова, Николай Николов от 2 Б клас, Божидар Дуков и Михаела Колева от 4 Б клас;

Бронзови медали /6/: Габриела Вълкова от 1 А клас, Дамян Вавов и Лилия Цонева от 1 Б клас, Пламен Добрев от 2 Б клас, Валери Петров от 3 Б клас и Десислава Йорданова от 4 А клас.