140 години свобода в „Преславски“

      На 6 март 2018 година с тържествен концерт учениците от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас отбелязаха 140 години от Освобождението на България. В тържеството, посветено на Националния празник на Република България, участваха с рецитал ученици от V  до  XI клас, вокална група с ръководител г-н Росен Поборников и мажоретен състав под ръководството на г-жа Емилия Ефтимова.

       Ръкописен препис на Санстефанския мирен договор, изготвен от ученици от I до XII клас, бе  връчен на г-н Мартин Илиев, директор на училището.

      В училищния конкурсът посветен на отбелязването на 3-ти март на тема „Моята България“ даде възможност за творческа изява на учениците в областта на изобразителното изкуство, литературата и приложните изкуства. В него I място за рисунка бе присъдено на Дария Пиронкова от II б клас, с 2 място бе отличена Николета Славова от I а клас, а Тодор Толев от II б клас бе класиран на III място за рисунка. Поощрителна награда получи Атанасия Дянкова от IV в клас.  В раздел приложни изкуства бяха отличени макетите на Виктория Антонова от V а клас и на Николай Ананиев от IV в клас. В раздел литературно творчество за поезия I място получиха Мишел Димитрова от V а клас и Амалия Корниенко от VI б клас, II място бе присъдено на Магдалена Маркова от VI а клас и III място на Стела Ненчева от I б клас. Михаела Колева от IV б клас, Димитър Зайчев от V б клас и Анелия Иванова от VII а клас бяха отличени с грамоти за участие в конкурса с разкази и есета.Грамоти за активно участие получиха и учениците от I а и II а клас.

        В подготовката и осъществяването на програмата за отбелязване на Националния празник се включиха и г-жа Елена Тодорова – старши учител по изобразително изкуство , г-жа Румяна Белчева – библиотекар, г-жа Недка Градева – старши учител по руски език, а цялостната подготовка на сценария за честванията на 3 март в училището осъществи г-жа Катя Иванова – старши учител по български език и литература.