Високи резултати на НВО-IV клас и на ДЗИ

      Горди сме да споделим с вас, че на Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас, проведено в края на май 2024 г., учениците от „Преславски“ са постигнали резултат със 7% по-висок от националния за България и с 10% – над регионалния за област Бургас.
        От своя страна, всички зрелостници на „Преславски“ от Випуск 2024, явили се държавния зрелостен изпит по български език и литература и на държавните квалификационни изпити по теория и практика на професията, се дипломираха успешно. Средният резултат на нашите гимназисти на изпита по БЕЛ в XII клас е значително по-висок от резултата на същите ученици от НВО по БЕЛ в VII клас, който са имали преди 5 години, преди да бъдат приети в гимназиален етап на училището ни. Резултатът в точки на учениците на „Преславски“ на ДЗИ по БЕЛ за випуска, завършил през 2024 г. е с 1% по-висок от средния на национално ниво за България и с 3% – над този на регионално за област Бургас. Половината гимназисти от випуска се дипломираха с „много добър“ или „отличен“ успех.
        Поздравления за нашите ученици и на техните учители, които неуморно през последните години работиха за постигането на този успех!