Високи резултати в първите състезания на СБНУ

    Two beautiful children enjoying their painting. Education.  Със заповед на министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2013/2014 г. е включено Национално финално състезание на Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са МОН, Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ и Синдиката на българските учители /СБУ/. Състезанието е традиционно и се провежда вече седма година. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите преди това състезания, а именно „Аз рисувам“, „Аз, природата и светът“, „Аз и числата“, „Аз и буквите“. Таксата за участие в предварителните състезания е 6 лв. на ученик, а Националното финално състезание е без такса участие.  Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес. Резултатите се обявяват на www.sbnu.org, като участниците получават грамота. Времетраене на всяко едно от състезанията е един учебен час.

      През ноември 2013 г. се проведе състезанието „Аз рисувам”. В него се включиха 4788 първокласници от цялата страна, в т.ч. и 14 ученици от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Учениците показаха творчески умения по една от следните теми:

  • „Моята класна стая”;
  • „Моят любим празник”;
  • „Аз играя безопасно”.

      Децата използваха за да претворят идеите си цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри. След проверката на творбите от компетентното жури в София трима наши ученици получиха максималния сбор от 50 точки. Това са Константина Церовска и Стоян Дидов от 1а клас и Мая Стоянова от 1б клас.Стоян Дидов 1а

      Във второто състезание проведено през декември 2013 г.„Аз, природата и светът“ взеха участие 4463 ученици в първи клас от всички български учебни заведения, включително и 11 деца от нашето училище. В това състезание учениците трябваше да се справят с тест, който включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси бяха от учебното съдържание по предмета Роден край. Имаше и логически задачи, до отговора на които децата можеха да стигнат самостоятелно. В изготвения от организаторите тест имаше забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често бяха част от ключа към верните отговори.

      В навечерието на Новата година бяха публикувани резултатите от състезанието. Отново нашите ученици са представиха много добре, като осем от тях получиха между 42 и 47 точки, а трима показаха отлични знания и събраха максималния сбор от 50 т. – Вероника Баева и Стоян Дидов от 1а клас и Никол Георгиева от 1б клас.

      Съгласно регламентът на състезанието право на участие в Национално финално състезание на СБНУ вече придоби Стоян Дидов от 1а клас, който получи максималния брой от 50 точки в първите две подборни състезания. ЧЕСТИТО!

     Датите на провеждане на следващите състезания са:

„Аз и числата“ – 28.01.2014 г.

„Аз и буквите“ – 19.03.2014 г.

Национално финално състезание – 20.04.2014 г.

ЖЕЛАЕМ МНОГО УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПРЕЗ 2014 Г., ДА ПОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И ДА ПОСТИГНАТ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!