XI а клас с екскурзоводска практика в „Акве Калиде“

      Ние, в СУ „Епископ Константин Преславски“, вярваме, че обучението на бъдещите екскурзоводи не трябва да бъде провеждано единствено в класните стаи, а и в реална обстановка, където гимназистите да могат напълно „да се потопят“ в спецификата на своята бъдеща професия, чрез практикуване на съвременния метод на обучение „learning-by-doing“ (учи, докато го практикуваш).
 
       В днешната изнесена практика до туристическия комплекс „Акве Калиде“ в кв. Ветрен, под ръководството на своя преподавател Николай Тодоров, екскурзоводите от XI а клас демонстрираха знания при изготвяне на маршрут, планиране и изнасяне на екскурзоводска беседа. Екскурзоводите на бургаския туристически обект бяха организирали изненада на групата от нашето училище, изразяваща се в кетъринг събитие в парка на квартала.
 
       Поздравяваме учениците от XI а клас за показаните екскурзоводски умения и усърдие, както и за чудесната екипна работа по време на изнесената практика!