За по-достъпена среда за хората с увреждания

На 13.12.2023 г. учениците от XII A клас, специалност „Екскурзоводско обслужване“, отбелязаха Международния ден на хората с увреждания.
       Отбелязването на този ден е от 1992 г. с решение на ООН и има за цел да се повиши осведомеността за правата, нуждите и потенциала на хората с различни видове увреждания. Отбелязва се всяка година с различни теми и инициативи, насочени към подобряване на качеството на живот и интеграцията на хората с увреждания в съвременното общество. Денят е също така и възможност за признаване на приноса и постиженията на хората с увреждания в развитието на човечеството.
      Ресурсните учители в „Преславски“ г-жа Величка Пеева и г-жа Петя Танева, направиха кратка презентация пред гимназистите с класен ръководител Ирина Вапцарова, като ги включиха в дискусия по изложените теми, запознаха ги със съвременници, които въпреки уврежданията си имат огромен принос към развитието на човечеството.
       В края на учебното занятие учениците се включиха в няколко ситуационни казуса, по време на които бяха затруднени физически и сензорно и споделиха със съучениците си как са се почувствали неможейки да използват част от сетивата си.