Забавно и интересно…

         На 13.11.2018 г. ни гостува г-н Ашок Рай (Индия), който демонстрира в часовете по занимания по интереси, които се провеждат следобед, пред учениците от I до V клас различни техники за изработване на интересни изделия от хартия.