Заедно сме по-силни!

       МОН и БЧК стартират благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“ в българските общински и държавни училища за набиране на хуманитарна помощ за учениците от българските неделни училища в Украйна и за техните семейства.
       В Украйна живеят над 250 000 етнически българи, основно в Киевска, Лвовска, Одеска, Николаевска, Запорожка област и в АР Крим, част от които са поставени пред хуманитарна катастрофа при условията на водещата се през последните три седмици война на територията на страната, на която са граждани. Считаме, че най-висше човешко качество е даването на пример за хуманизъм и съпричастие със страдащите и да им помогнем в трудните времена, в които живеят! В духа на европейската солидарност и на общите ни исторически корени със страдащите ни сънародници, Ви призоваваме да се включите в кампанията на МОН и БЧК, като предоставите по Ваши преценка и възможност храна, хигиенни материали, ученически пособия и битови изделия по предоставения ни и приложен списък. Нека не забравяме, че и колкото да е малко дарението, то е безценно за децата, изпаднали в беда от българските училища в Украйна!
      Даренията ще се събират всеки работен ден от 17 до 23 март в стая №10 на „Преславски“ (до главния вход на училището) от 8,00 до 11,00 ч. и от 15,00 до 18,00 ч.