Записването за V клас стартира на 19 юни

Уважаеми родители на четвъртокласници,
 
Уведомяваме Ви, че за учебната 2023/2024 година Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява 41 свободни места за ученици, завършващи IV клас в други училища, както следва.
  • V А клас (иновативна паралелка, ФУЧ: Български език и литературя в VI и VII клас, I ЧЕ: Английски, II ЧЕ: Немски или Руски) – 15 места;
  • общо за V Б, В клас (ФУЧ: по учебни програми на Академия Телерик – Дигитални науки и уеб програмиране; I ЧЕ: Английски, II ЧЕ: Испански или Руски) – 11 места;
  • V Г клас (ФУЧ: по учебни програми на Академия Телерик – Дигитални науки и уеб програмиране; I ЧЕ: Английски, II ЧЕ: Италиански или Немски) – 15 места.
ВАЖНО!!! Срокът за записване е от 19 юни до 10 юли или по-рано до запълване на свободните места.
 
***
 
Необходими документи за записване:
  1. Удостоверение за раждане – копие;
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – оригинал;
  3. Лична карта на родител/ настойник (за сверяване на данни);
  4. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
  5. Лична амбулаторна карта на ученика/ Талони 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 10.9.2023 г.).
Документи се подават в сградата на училището – стая № 13 – класна стая на II B клас през учебната 2022/2023 година, I eтаж всеки работен ден от 08,00 до 18,00 ч.
 
Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището) – на 11.7.2023 г. след 17,00 ч.
 
Повече информация на следната връзка: https://preslavski.org/priem/peti-klas/