Запознаване с писмените работи от НВО – IV клас

       До родителите на ученици в IV клас
 
       Информираме Ви, че ако желаете, можете да се запознаете с индивидуалните резултати от НВО на учениците в IV клас (сканираните работи) в сградата на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас, І етаж, стая № 103 в присъствието на председателя или заместник-председателите на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО на учениците от ІV клас, при следния график:
12.06.2023 г.13.00 ч. – 17.00 ч.
13.06.2023 г. – 14.00 ч. – 18.00 ч.
14.06.2023 г.13.00 ч. – 17.00 ч.