„ЗАЩОТО ЧОВЕШКАТА ЕМОЦИЯ И ОБАЯТЕЛНОСТ НЯМАТ ДИГИТАЛЕН ЗАМЕСТИТЕЛ“

       На 21.02.2022 г., Международния ден на екскурзовода, бе дадено началото на практическото обучение за 25 гимназисти от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, обучаващи се в X и XI клас в специалността „Екскурзоводско обслужване“ по проект „Ученически практики – 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Европейския съюз.
        Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

* Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
* Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
       Туристическите агенции, при които ще се проведе практиката в реална среда през следващите 5 месеца в рамките на 240 учебни часа, по предварително изготвена програма от учителите по професионална подготовка в „Преславски“ Маргарита Тодорова и Галина Стоянова, са:
* ТА „ВИА ОРБИТА – ГЕРГАНА ПЪЙНЕВА“;
* ТА „НЮ СЪН ТРАВЕЛ“;
* ТА „ЕВЕЛИН Р“;
* ТА „МАДЖИКО ВИАДЖО“.
        Професията „Екскурзовод“ е любопитна, желана и е добра инвестиция. Развива общата култура и създава нови умения на младите хора. Тя дава възможност да се надгражда, защото в тази дейност винаги има какво още да се учи.
        „Екскурзоводът не може да бъде случаен човек, който просто знае чужд език. Той е ерудирана и широко скроена личност, той е човекът, който посреща гостите, представя им мястото, което ще се посещава, запознава ги с интересни факти, придружава ги по определен маршрут. Но, за да бъде един гост доволен от посещението си, то всичко това трябва да му бъде представено по един интересен начин, за да бъде привлечено неговото внимание още от началото и това преживяване за него да остане като уникален спомен.“Това са част от думите, с които наставниците от туристическите агенции посрещнаха учениците.
          Благодарим на професионалните екскурзоводи Боряна Грудова, Евелина Пулева, Гергана Пъйнева-Попова, Димитрина Димитрова и Димитър Янев, които ще бъдат в следващите месеци наставници на нашите ученици в Х и XI клас и със своя професионален опит ще допринесат при първите стъпки на нашите възпитаници като бъдещи туристически гидове!