„Знание за здраве“

15На 30 октомври в Клуба на ученика на СОУ „Епископ Константин Преславски“ се проведе състезание на тема „Какво знаем за половопредаваните болести?“,  което беше и последният модул по общинския проект „Знание за здраве“, в който се включи и нашето училище. По него работиха г-жа Димитринка Желязкова – преподавател по биология  и г-жа Петя Симеонова – учител по химия в „Преславски“.  Състезанието се проведе в Клуба на ученика пред гости от отдел „Злравеопазване“ на Община Бургас . В него се включиха отбор от 9б клас с участници Митко, Кристиян, Теодора, Айхан и отбор на 10а клас, в който взеха участие Бетина, Сонгюл, Стефан Иванов и Николина.  

12Представителното мероприятие премина през три кръга, като в първия от тях участниците показаха знания за най-често срещаните половопредавани болести, техните причинители и характерни симптоми. Вторият кръг съдържаше информация за Хепатит В и Хепатит С,  а третият – беше посветен на митовете и реалностите за СПИН, начините за заразяване и на това, как да се предпазим от тази болест. Състезателите показаха много знания, информираност и състезателен дух, но както на всяко състезание и тук имаше победител и това беше отборът на 10а клас. Победителите, всички участници  и най-активните гости получиха много и интересни награди. А без неоценимата помощ на Ахмед (от 10б клас), Йовка, Наталия, Мирослава, Теодора, Стефани и Нели от 11а клас състезанието нямаше да бъде същото.