135 години Освобождение на България в „Преславски“!

      В чест на Националния празник 3 март  учениците от СОУ „Константин Преславски“ – Бургас подготвиха тържество, в което взеха участие учениците от 6 до 12 клас, вдъхновени от преподавателя си по история г-н Добри Добрев. Активно участие в подготовката на събитието взеха и г-жа Николина Коларова – възпитател в прогимназиален етап и г-жа Милена Върбанова – библиотекар. Възпитаниците на училището преразказаха с емоционална реч ключови  моменти от Възраждането на българския народ, припомниха ни делото на просветителите и църковните ни дейци от ХVIII – XIX век – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, екзарх Антим I, патриотите Г. С. Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев – идеолози на българската национална революция. Нашите ученици неоспоримо доказаха, че благодарение на дейността на великите ни Освобождението на България сава неизбежно и то настъпва на датата, която днес честваме като Национален празник.

      На директора на училището г-н Мартин Илиев беше връчен препис от „История словеноболгарская”, в която текстовете са писани собственоръчно от всеки един от учениците в училището.

      Гост на училищното тържество беше и г-жа Веселина Таралова – директор на дирекция „Образование и демографски въпроси” в Община Бургас.