Класирани ученици за областен кръг на олимпиадите – 2013 г.

       След проведените общински кръгове на олимпиадите в СОУ „Константин Преславски“ – Бургас, в които взеха участие общо 127 ученици, напред продължават онези, които постигнаха резултат не по-малък от 75% от точките, а именно:

ОЛИМПИАДА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ РЕЗУЛТАТ (%) ПРЕПОДАВАТЕЛ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Атанас Георгиев Михайлов – 6а 87 Динка Стоянова
Георги Росенов Господинов – 6а 87 Динка Стоянова
Йоанна Иванова Николова – 6а 87 Динка Стоянова
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Иван Йовчев Неделчев – 12а 82 Таня Дапчева
Калоян Георгиев Ангелов – 8а 79 Михаела Чанева
МАТЕМАТИКА Петър Панайотов Пейчев – 6а 81 Нели Николова
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ Христо Тодоров Цветков – 7а 75 Даниела Костадинова
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Нурай Велиева Османова – 12б 93 Димитринка Желязкова
Петя Илиева Илиева – 12б 79 Димитринка Желязкова
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Иван Йовчев Неделчев – 12а 87 Мартин Илиев
Венко Панайотов Савов – 12а 85 Мартин Илиев
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Нягол Георгиев Няголов – 6а 77 Добри Добрев
ФИЛОСОФИЯ Ивелина Неделчева Друмева – 10а 75 Дора Петкова
Десислава Радостинова Тодорова – 11б 75 Дора Петкова
Силвия Станимирова Георгиева – 12а 75 Дора Петкова

      При подбор, колегите по информационни технологии и по гражданско образование избраха по един проект, който да представи училището на областния кръг на олимпиадите по тези предмети!

      Пожелаваме успех, подплатен от много знания и умения на нашите участниците в следващия етап!