Първенци в общинско състезание за 3-ти март

       Във връзка с честването на 140 години от Освобождението на България на 27.02.2018г. Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие организираха ученическа викторина „Аз съм българче“ за учениците от прогимназиален етап на образование.

      Във викторината взеха участие 11 отбора от основните и средните училища на Община Бургас, сред които и отбор „Радецки“ на Средно училище „Епископ Константин Преславски“, в който се включиха петокласниците Гергана Дженкова, Виктория Славова и Стоян Дидов. Ръководители на отбора бяха учителите Мария Мъжгълова – по български език и литература и Добри Добрев – по история и цивилизации.

      Отборът участва в четирите кръга на викторината и достойно представи училището ни. Показа познания по въпроси, свързани със събития и личности от Руско-турската война, представи видеоматериал за първия православен храм, построен в Бургас след Освобождението, направи разказ по картината на Лалка Анчева  „Посрещането на генерал Лермонтов в Бургас“, която е експонирана в нашето училище и изнесе кратка литературно-музикална композиция, посветена на освобождението на Родината.

       Нашите представители показаха отлични познания по тематиката на викторината, придържаха се стриктно към регламента и завоюваха златни медали, грамоти и карта с четниците на Ботевата чета.