Беседа за бъдещето на България

      Учениците от 9. А клас Ния, Ариф, Еметула и Рената и техния преподавател по география и икономика Ирина Ганева вземаха участие в лекция на тема „България – География на свободата“, проведена на 14 юни 2019 г. в експозиционен център „Флора“ от доц. д-р Георги Бърдаров – заместник-декан на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Проявата беше с научно-популярен характер и беше открита от кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов.

     По време на изявата присъстващите ученици обогатиха знанията си с информация за едни от най-актуалните съвременни процеси в света, като бяха засегнати темите за глобализацията, мултикултурализма, хуманизма, както и за възможностите на страната ни да бъде добро място за живот и реализация на младите хора в рамките на Европейската общност.