Деца-бежанци от Украйна вече са наши ученици

         От 28 март в „Преславски“ се обучават две деца-бежанци от гр. Николаев, Украйна. Те са разпределени при нас със заповед на Началника на РУО-Бургас и след решение на сформирания координиращ екип в училище през следващите седмици, ще изучават български език, засега онлайн, по 2 часа на ден, под ръководството на учител от училището. В екипа, който ще оказва подкрепа на децата-бежанци са включени учители по български и по руски език, специалисти-психолози и медицинското лице. Учениците ще влязат в класните стаи, след като бъде изяснен здравният им статус, съгласно изискванията на МЗ.