ЕМОЦИИ И РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

      На 16.11.2012 г. учениците от СОУ „Константин Преславски” – Бургас се срещнаха с поетесата Маргарита Петкова и белетриста Явор Веселинов. На срещата присъства ръководството на училището и част от учителската колегия. Двамата творци представиха свои произведения, след което се състоя дискусия върху поезията и прозата им, както и върху проблеми на българската литература и култура. Инициатор на културната проява в нашето училище бе г-жа Таня Петрова – главен учител и преподавател по български език и литература.

      Присъстващите се запознаха не само с личността и творчеството на Маргарита Петкова и Явор Веселинов, но и с творческите им възгледи и с мнението им за мястото на съвременната българска литература в световния културен процес.

    Срещата завърши с пожелание за бъдеща съвместна работа между утвърдените творци и младите ученици таланти.